Halmbråten (plass)

Halmbråten, plass med gnr. 160/2, Dovresvingen 33. Tidligere husmannsplass under Abildsø, gnr. 160/1. Våningshuet ble revet 1987.