Harald Ohlsen & Co.

Harald Ohlsen & Co. Skippergata 17, tidligere firma etablert i 1880 av Harald Ohlsen (1844–1934) og hans søstersønn Alf Otto (1854–1925) som engrosforretning i finere kolonialvarer. Alf Otto trakk seg tilbake i 1908 og Harald Ohlsen i 1914, hvoretter firmaet fortsatte med Nicolai Eger (1890–1978) og Emil Steen (1887–1950) som innehavere. Firmaet hadde i 1930-årene egen fabrikk for fremstilling av sennep, marmelade, teknisk-kjemiske artikler m.m. Etter Emils Steens død ble firmaet dreved videre med Eger og Steens enke Ragnhild Steen (1894–1981) som innehavere. I 1950-årene hadde firmaet egen kryddermølle og krydderpakkeri; det hadde da ca. 40 ansatte.