Hartvig-Jensens skole

Hartvig-Jensens skole, tidligere skole grunnlagt i 1897 av Einar Kristen Hartvig Jensen (1872–1927). Skolen som holdt til i St. Olavs gate 12, hadde forskole og middelskole for gutter og jenter. Jensen som var teologisk kandidat fra 1896, var bestyrer for skolen til 1908. Han bodde selv i gården. I 1911 ble han lektor på Kongsberg kommunale høyere skole, før han flyttet til Kristiansand og ble ansatt på Kristiansands katedralskole.