Hasle skole

Skolen sett fra Hovionveien. Foto: Helge Høifødt

Hasle skole, Haralds vei 1, barneskole (1–7), tatt i bruk 1957, ferdig 1962 (ark. F. R. Winsnes). Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Både mottaks- og alfabetiseringsgrupper. Skolen hadde i 1960-årene opp mot 483 elever. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 719 elever. Hasle Skoles Musikkorps ble stiftet 7. juni 1960.

Skolebygningene på Lille Tøyen var 2017–19 under rehabilitering og utbygging. Under arbeidene var skolen samlokalisert med Brynseng skole. Etter ombygging og rehabilitering i 2019 har skolen nå plass til opp til 870 elever.