Hasle skole

Skolen sett fra Hovionveien. Foto: Helge Høifødt

Hasle skole, Haralds vei 1, barneskole (1–7), tatt i bruk 1957, ferdig 1962 (ark. F. R. Winsnes). Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Skolen hadde i 1960-årene opp mot 483 elever. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 719 elever. Hasle Skoles Musikkorps ble stiftet 7. juni 1960.

Skolebygningene på Lille Tøyen var 2017–19 under rehabilitering og utbygging. Etter ombygging og rehabilitering i 2019, har skolen nå plass til opp til 870 elever med fire paralleller og to mottaksklasser. Under arbeidene var skolen samlokalisert med Brynseng skole.