Haugerud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Haugerud, sogn og boligstrøk nordøst for Tveita, Bydel Alna, navn etter Østre Haugerud gård. 700 daa av gårdens grunn kjøpt av kommunen 1947, men utparselleringer hadde gitt småhusbebyggelse fra tidlig på 1900-tallet, slik at Haugerud allerede var et boligstrøk da kommunens eiendom ble utbygd med blokker i siste halvdel av 1960-årene, et stort antall atriumhus ble oppført 1969–71.

Furusetbanen ble ført frem til Haugerud stasjon 1970. Haugerud ungdomsskole, oppført 1972 med idrettshall. Haugerud kirke innviet 1975, Haugerudparken 2019.