Hauketo Idrettsforening

Prinsdal idrettspark, 2023. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

Hauketo Idrettsforening, stiftet 27. oktober 1927, driver fotball, håndball, orientering, cricket, innebandy og allidrett. Klubben har idrettshall og driver Prinsdal idrettspark ved Prinsdal skole. Anlegget har tre fotballbaner, én kunstgressbane, én grusbane og en mindre grusbane. Banene blir islagt om vinteren (naturis).