Heftyes barnehjem

Heftyes barnehjem, tidligere kommunalt barnehjem, stiftet 1914 som Heinrich Thomasen Heftyes Barneherberge. Bygningen som ligger i Kirkeveien 173, er en teglsteinsbygning i nybarokk, oppført 1913 (arkitekt: Oscar Hoff). Barnehjemmet ble drevet av Oslo kommune. Vergerådet og fattigvesenet hadde fortstrinnsrett til å fylle plassene. Rundt 1960 hadde det 157 barn under undervisningspliktig alder. Det ble nedlagt i 1975. Nå Heftyes barnehage, en kommunal avdelingsbarnehage med plass til 118 barn i alderen 1–6 år.