Hellinga

Hellinga, Lambertseter, bydel Nordstrand, fra Lambertseterveien til Langbølgen (gangbro over T-banen). Navnet vedtatt 1952, veien går i en helling opp til Lambertseterplatået.