Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien, del av pleie- og omsorgstjenestene i bydelene. Avdeling for hjemmesykepleie ble opprettet i Oslo Helseråd 1984; tidligere var denne virksomheten organisert i Kontoret for eldreomsorg. Hjemmesykepleien var delt inn i distrikter med oversykepleiere som ledere. 1988 ble Helserådet nedlagt og virksomheten ble overført til bydelene.