Hjemmets Bokforlag

Hjemmets Bokforlag, tidligere norsk forlag opprettet 1969 som en del av Hjemmet-Gruppen, eid av danske Egmont. Forlaget utgav i 1985–90 blant annet «Hjemmets store leksikon», en senere utgave av leksikonet ble kalt «Damms store leksikon». I 2001 ble forlaget slått sammen med N. W. Damm & Søn.,