Hjerterum

Hjerterum, huset som Henrik Wergeland i 1845 fikk reist på en tomt der Pilestredet 31 nå ligger. Wergeland kjøpte tomten av oberst Vosgraff (en del av løkken Vendom) og flyttet inn 15. april før bygningsarbeidet var avsluttet. Han døde der natten til 12. juli samme år og ble fulgt til graven av en stor folkemengde. Hjerterum ble revet 1887, men materialene ble brukt til å oppføre et hus i Nordbyvegen nær jernbanestasjonen på Ski.