Hoffselvpromenaden

Hoffselvpromenaden, Skøyen, bydel Ullern, gangvei fra Skøyen torg til overbygningen over Sjølystveien. Navnet vedtatt 2005; veien følger omtrent samme trasé som Hoffselva like før den renner ut i Bestumkilen. Boligblokker som tilhører Sjølyststranda-området.

2–4. Hoffselva Boligsameie, se Sjølyst.