Holberg-monumentet

Holberg-monumentet, figurgruppe til minne om Ludvig Holberg (1684–1754) foran Nationaltheatrets nordfasade i Studenterlunden, utført av Dyre Vaa, avduket 1. september 1939.

Monumentets historie er litt spesiell, ved at bokhandler Nils S. Hauff (1882–1963) allerede i 1927 tok initiativ til å få reist et Holberg-monument. Syv år senere, i forbindelse med 250-årsjubileet for dikterens fødsel, tok han tanken opp igjen, nå med Oslo Byes Vel. Selskabet fikk nedsatt en komité med representanter fra forskjellige kunstinstitusjoner og utlyste en konkurranse, som ble vunnet av Dyre Vaa. Konkurransen var finansiert av Oslo Byes Vel og en landsomfattende innsamlingsaksjon. Dyre Vaas vinnerukast viste Holberg stående, kledd i 1700-tallsantrekk med allongeparykk mellom to mindre, allegoriske kvinnefigurer. Det var kalt «Humor og Moral». Under arbeidets gang ble vinnerutkastet, etter forslag fra Hauff, endret ved at de to kvinnefigurene ble gjort om til to av Holbergs rollefigurer, Henrik og Pernille, i skuespillet av samme navn.

Monumentet ble avduket av ordfører Trygve Nilsen med de kongelige tilstede. Francis Bull holdt tale, og Herman Wildenvey leste en prolog. Monumentet stod på et lavt postament av finslipt, mørk krystallinsk stein ved fortauet langs Karl Johans gate. I forbindelse med omleggingen og nyutformingen av Studenterlunden i første halvdel av 1980-årene ble monumentet flyttet til sin nåværende plass nærmere Nationaltheatret.