Holmboeløkken

Holmboeløkken, Sofienberggata 65, en av de tre professorløkkene på Tøyen. Løkkeanlegget ble oppført i 1846 og tilhørte professor i orientalske språk Christopher Andreas Holmboe (1796–1882). Våningshuset på halvannen etasje er bevart, uthuset og hagen er borte. Eiendommen eies av Universitetet i Oslo.