Home Church

Home Church, Oslo, en baptistisk flerkulturell menighet stiftet 2018. Holder til i Grønlandsleiret 15, Pigalle, men samles fortrinnsvis i ulike hjem i Oslo øst. Bruker norsk og engelsk språk.