Hospitalgata

Hospitalgata, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Møllergata til Akersgata ved Arne Garborgs plass. Oppkalt 1806 etter Militærhospitalet, som lå her. Det meste av bebyggelsen langs gaten ble revet 1931 da Arne Garborgs plass ble anlagt.

Da Y-blokken ble reist og tildekket deler av gaten, ble murene langs Hospitalgata i 1972 dekorert med med monumentalmaleriet «Edens have» av Arne Lindaas. På grunn av manglende vedlikehold ble kunstverket etter hvert svært forfallent, og i 2009 ble det fjernet.