Hotellet (plass)

Hotellet, Ekebergveien 103, husmannsplass under Ekeberg, Den lille panelte tømmerstua som sto på Smedstua ble flyttet og oppført 1881 på vestsiden av veien, fikk sitt navn fordi det ble brukt som overnattingssted for driftekarer.  Siste husmann som bodde her var Luse Frants. Huset har vært speiderlokale, og brukt av bydel Nordstrand og Frivillighetssentralen.