Hukebak

Hukebak, også skrevet Hukebakk, løkke fra 1600-årene med løkkenr. 219.

I 1810 var Nedre Hukebak ved Fredensborgveien 70 utskilt. Det er en gammel høkergård med to bygninger, den eldste i én etasje går tilbake til 1700-tallet. På et kart fra slutten av dette århundret skrives navnet Hucke Bakke.

Stedsnavnsgranskeren Botolv Helleland forklarer navnet slik : «Hukebak er eit artig namn. Fyrsteleddet er helst huk 'lite, enkelt hus' og finst i målføra i denne tydinga. Etterleddet kan vera bakk/bakke, men òg ei omstilling av "bak huken". Avgjerande for sisteleddet er altså om det er uttala med kort eller lang a. Nedervd uttale har ein knapt lenger. Ein kan òg tenkja på verbet huke 'setja seg ned med bøygde kne', då kanskje bak i tydinga 'bakanfor'. Namnet innbyr til nærare gransking».

Den toetasjes bygningen fikk sitt nåværende utseende omkring 1850 da den ble påbygd en etasje. I begynnelsen av 1970-årene kjøpte Oslo kommune gården.

Øvre Hukebak var også et utskjenkningssted og lå til Maridalsveien 14.