Husebyveien

Husebyveien, Smestad, bydel Ullern, villavei fra snuplass ved Ullernchausséen til Jarlsborgveien. Oppkalt 1925 etter Søndre Huseby gård. Sørvestover fra Husebyveien går blindveien Lille Huseby vei.

Bygninger m.m.:

På sørsiden av veien ligger flere store nybarokke villaer tegnet av Magnus Poulsson (nr. 6, nr. 8 og nr. 10).

6. «Villa Ragnarin», teglsteinsvilla bygd 1918 for skipsreder Øivind Lorentzen (1881–1980). Under den annen verdenskrig var huset rekvirert av tyskerne og ble brukt som offisersmesse for offiserene i Smestadleiren. Nå bolig og kontorer. Her bodde og arbeidet Erling Lorentzen (1923–2021) de siste årene av sitt liv.

8. «Villa La Loma», trevilla bygd 1912 for skipsreder og konsul Ole Røed Thoresen (1881–1965) , ofte fremholdt som et av hovedmonumentene innen den nasjonalt pregede nybarokken. Villaen ble i 1931 solgt til skipsreder Wilhelm Wilhelmsens datter Aasta, gift Frimann-Dahl, senere Wahlstrøm (1905–82). Hun kalte da villaen «Husaby», og bodde der med familien til begynnelsen av 1960-årene. Etter å ha vært brukt som kontorer en periode, ble det drevet barnehage der; denne gikk konkurs i 2018.

10. Trevilla bygd for ingeniør Christian Bergsland (1882–1945), også denne fra 1912.

12. Major Michael Wilhelm Sundts ombygde løkkehus «Majorstuen», flyttet hit fra Majorstuen i 1913 av kaptein Otto Ruge, den senere kjente general fra kampene i 1940. I mange år bodde direktør Gunnar Jahn (1883–1971), blant annet direktør for Norges Bank, her.