Hvitebjørnselva

Hvitebjørnselva, tidligere navn på Gjersjøelva, danner i nedre del grensen mot Nordre Follo.