Idioten

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Hopprenn på Idioten i 1957. - Foto ukjent fotograf / Oslo Museum / Creative Commons

«Idioten», Adamstuen, navn på bakkeskråningen mellom General Birchs gate og Anton Schjøths gate mot Ullevålsveien, bydel St. Hanshaugen. Navnet (med trykk på første stavelse) er et økenavn som kommer av at området ligger midt mellom det som tidligere het «Institut for aandssvage Gutter» (tidligere «aandelige abnorme börn») på det nåværende Veterinærinstituttets område (Ullevålsveien 72), og «abnormklasserne» som holdt til i Bolteløkka allé. Barna ble på folkemunne kalt idioter, og en bestyrer på Instituttet skal ha omtalt seg selv som «Overidioten».

Tidligere mye brukt hoppbakke og akebakke med organiserte hopprenn fra 1930-årene av arrangert av sportsklubben Varg, som i 1954 slo seg sammen med Frigg. Hopprennene tok først slutt i begynnelsen av 1960-årene. Det er nå akebakke og lekeplass med grusbane der det er skøyteis om vinteren. Underjordisk garasjeanlegg.

Navnet Idioten (nå uten anførselstegn) ble 2020 formelt vedtatt som navn på området.