Indre Oslofjord fiskerlag

Indre Oslofjord Fiskerlag, Rådhusbrygge 4, selger fisk og reker fra Rådhusbrygga på hverdager. Fiskerlaget har også brygge på Gressholmen. Fiskerlaget har om lag 50 medlemmer og arbeider for å legge til rette og verne om fiskernes interesser i Oslofjorden.