Ingegjerds vei

Ingegjerds vei, Frogner, bydel Frogner, fra Bygdøy allé langs jernbanelinjen til Olav Kyrres gate. Oppkalt 1981 etter Ingegjerd, datter av Harald Hardråde og Olav Kyrres søster.