Ingolf Ruuds vei

Ingolf Ruuds vei, Øvre Ljanskollen, bydel Nordstrand, fra Kronveien til Kollstien. Oppkalt 1959 etter Ingolf Ruud (1898–1955), overingeniør ved NSB; den første som bosatte seg på Øvre Ljanskollen.