Israels hus

Israels hus, Maridalsveien 158. Denne tomten har vært bebygd siden 1749 og var den nordligste eiendom på Bymarken på grensen til Aker. Huset var traktørsted. Navnet stammer fra en av eierne, kjøpmann Israel Israelsen (død 1847). I 1919 kjøpte Frelsesarmeen både nr. 158 og 160. Siden omkring 1800 bodde det smeder i nr. 158, og en smie fra 1853 med fullt utstyr var intakt da Frelsesarmeen ville bygge nytt på nr. 160. Frelsesarmeen ga både Israels hus og smia til de antikvariske myndigheter for gjenoppføring et annet sted. Men smia ble revet og inventaret lagret mens våningshuset, som trolig er Sagenes eldste hus, ble stående; i dag forsamlingslokale for Frelsesarmeen.