Johanne Dybwads plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Johanne Dybwads plass, Sentrum, den øverste delen av Studenterlunden, bak Nationaltheatret og foran nedgangen til jernbanestasjonen og T-banen. Opparbeidet med helårsfontene og oppkalt 1989 etter skuespilleren Johanne Dybwad (1867–1950). Hun var skuespiller ved Christiania Theater 1888–99, og fra Nationaltheatret åpnet 1899 var hun i førti år en av Norges sterkeste og mest originale scenekunstnere. I 1962 ble Per Ungs statue av henne avduket foran Nationaltheatret; den står nå på nordsiden av plassen mot Karl Johans gate. Et maleri av Dybwad, utført av Oda Krohg 1924, henger i Nationaltheatrets korridor. Ved plassen står også Nina Sundbyes Per Aabel-statue og Per Ungs statue av Wenche Foss, oppsatt henholdsvis i 1999 og 2007.

1. Nationaltheatret.