Johs. Franck

Johs. Franck, tidligere utstyrs- og manufakturforretning, etablert i 1902 i Bogstadveien 11 av Johannes Franck (1875–1952) som et personlig firma. Gården som er en av de mest monumentale forretningsgårdene i Bogstadveien med trappegavler og hjørnetårn, ble tegnet av Carl Michalsen og oppført 1900–01. Til å begynne med hadde Franck kun lokaler ved hjørnet av Sporveisgata. Virksomheten ekspanderte, i 1916 kjøpe Franck hele gården, og i 1923 ble også annen etasje tatt i bruk som forretningslokaler. 1931/32 ble både første og annen etasje modernisert med store utstillingsvinduer mot tre gater. Etter hvert ble Johs. Franck et av byens ledende magasiner på sitt område. Forretningens spesialitet var metervarer, kjolestoffer, og kåpetøyer, men etter hvert fikk den egne avdelinger for herreekvipering, damekonfeksjon, undertøy, korsettartikler, strømper, baby- og barneutstyr, barnevogner, gardiner, møbelstoffer og sengeutstyr m.m. Johannes Francks to sønner, Rolf og William Franck, ble begge opptatt som medinnehavere av firmaet i 1939. Ved 50-årsjubileet i 1952 hadde firmaet 55 ansatte. I 1958 gikk firmaet over til aksjeselskap med brødrene Franck som disponenter. I 1984 ble gården solgt, og 1. februar 1986 ble firmaet nedlagt. Gården ble ominnredet til butikksenter med småbutikker. Den ble på nytt solgt og igjen ominnredet i 2010. Nå er det en Hennes & Mauritz-butikk i lokalene.