Jordal terrasse

Jordal terrasse, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Hedmarksgata langs jernbanen til Rolf Hofmos gate. Navn fra 1992; gaten het fra 1989 Helga Helgesens gate; gatenavnet ble endret pga. forvekslingsfare med Helgesens gate. Se for øvrig Helga Helgesens plass. Øvre del av gateløpet følger omtrent traseen til den tidligere, ikke opparbeidede Hallingdalsgaden; den delen som er en forlengelse av Odalsgata var regulert og ikke opparbeidet med navnet Valdresgaden.

2–14. Boligblokker som er en del av Sameiet Jordal terrasse med i alt 312 selveierseksjoner.