Jordal terrasse

Jordal terrasse, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Hedmarksgata langs jernbanen til Rolf Hofmos gate. Navn fra 1992; gaten het fra 1989 Helga Helgesens gate; gatenavnet ble endret pga. forvekslingsfare med Helgesens gate. Se for øvrig Helga Helgesens plass. Gateløpet følger omtrent traseen til den tidligere, ikke opparbeidede Hallingdalsgaden.

2–14. Boligblokker som er en del av Sameiet Jordal terrasse med i alt 312 selveierseksjoner.