Justiskroken

Justiskroken, gammel gangvei på Galgeberg, sees på kart fra 1745. Den går etter alt å dømme tilbake til middelalderen og ledet bl.a. opp til byens rettersted. Inntil gangveien ligger Agdergata 1, som er et fredet hus, muligens fra midten av 1700-tallet, men med empire-utstyr fra ca. 1840 på hovedfasaden. Når dette huset faktisk ble bygd, er usikkert.