Kampen Hageby

Kampen Hageby, Kampen, bydel Gamle Oslo, sidevei til Hedmarksgata. Navn etter Kampen, vedtatt 1994.

1–61, 2–62. Boliggrend oppført for Moderne Bygg A/S 1994 (ark. Arcasa A/S). Fargerike små trehus i to etasjer.