Kampen Janitsjarorkester

Kampen Janitsjarorkester, stiftet 1929, et av byens mest kjente og anerkjente korps. Det ble startet av 7–8 venner i 13-årsalderen på Kampen, der Sigurds gate 5 lå. Hver 1. mai morgen starter Kampen Janitsjarorkester å spille ikke langt unna der Sigurdsgate 5 lå. En av stifterne og dirigent i 42 år var Rolf Letting. Korpset har i dag ca. 100 medlemmer, bare menn. Uniformene er sorte med hvite luer. Kampen Janitsjar har oppnådd stor popularitet og har utgitt flere plater og deltatt i filmer og TV-produksjoner. Korpset har samarbeidet med en rekke andre artister, bl.a. Wenche Myhre, besøkt New Orleans og spilt under Oslo Jazzfestival. Kampen Janitsjar ble tildelt en av Oslo bys kunstnerpriser 1995. Korpset øver i aulaen på Hellerud vidergående skole, Wilhelm Stenersens vei 6.

Frode Thingnæs var dirigent fra 1974 til han døde i 2012. Musikalsk leder fra 2015 er Eckhard Baur.