Kampen park

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Grotten. - Foto: Helge Høifødt

Kampen park ligger på den nordligste og steileste del av Kampen (77 moh), på den tidligere eiendommen Utsikten under Bergsløkka, med vid utsikt over byen. Området ble kjøpt av kommunen 1885, Kampen parks vannbasseng ble anlagt og oppsynsmannsboligen i sveitserstil bygd 1885–86. Bygningen er kalt «Alpehytta» og er fra 1992 barnehage. Bassenget ble tørrlagt i begynnelsen av 1950-årene. Det ble brukt som bunker av tyskerne under krigen. Parkanlegget ble opparbeidet 1888–95. Trappeanlegg fra Brinken til parken 1899, bygget på nytt 2009. Anlegget av bassenget og parken skyldes initiativ fra stadsingeniør Oluf Martin Andersen. Bronsestatuen «Svømmeren» av Anders Svor oppstilt 1913. I vestskråningen nedenfor statuen er en grotte med vannkaskade og plaskedam for barn, istandsatt 1999.