Kaninøya

Kaninøya i Oslofjorden. Av Hebue/Creative Commons

Kaninøya eller Kaninskjæret, skjær på østsiden av Malmøya, også kalt Skjærskjær eller Selskjær. Ca. 3,5 daa. Skjæret tilhører eiendommen Frydenlund på Malmøya, i 1903 overtatt av kjøpmann A. Holmen som drev kaninavl. Det er rimelig å anta at mange av kaninene ble plassert ute på øya.

Øya er fredet, se Kaninøya naturresrevat.