Kannikgården

Kannikgården, bygning i middelalderens Oslo som lå like sør for Mariakirken i skråningen ned mot Alna. Til den kongelige kapellgeistligheten var det i Mariakirken tilknyttet kanniker, slik det også var ved domkapitlet og Sankt Hallvardkatedralen. Rester etter to steinkjellere med hvelv, som ble funnet her nede i 1935, kan tenkes å ha tilhørt kannikene ved Mariakirken.