Kanselliråd Monsens løkke

Kanselliråd Monsens løkke, også kalt «Monseløkken», lå på slutten av 1700-tallet mellom nåværende Hausmanns gate, Mariboes gate, Bernt Ankers gate og Calmeyers gate.