Kanslergata

Kanslergata sett fra Erik Schias plass. Foto: Helge Høifødt

Kanslergata, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, blindgate nordvestover fra Saxegaardsgata. Oppkalt 1874 etter kanslerne i Norge, som også var proster i Mariakirken i det gamle Oslo. Gaten gikk opprinnelig helt fra Bispegata, men den nordlige delen ble bortregulert og delvis igjenbygd i forbindelse med byggingen av Loengbrua. Den gjenværende del av gaten har omtrent samme løp som middelalderens Clemensalmenning.

2. Bispegata minnepark.