Kantarellen bo-og rehabiliteringssenter

Kantarellen bo-og rehabiliteringssenter, Mortensrudveien 185, bydel Søndre Nordstrand. sykehjem med 119 plasser, hvorav 72 vanlige langtidsplasser, 24 skjermede plasser og 23 dagsenterplasser, oppført for Oslo kommune i 1999 (ark. Svein Lund). Mot veien ligger en lang inngangsfløy i to etasjer; i tillegg firefløyet boligblokk i fire etasjer med underetasje i fallende terreng; i tredje etasje omsorgsboliger, i underetasjen garasjer og svømmebasseng. Sykehjemmet eies av Oslo kommune og driftes av Stendi.