Kantarellen terrasse

Kantarellen terrasse, Mortensrud, bydel Søndre Nordstrand, fra Mortensrudveien og sørover. Navn 1990 etter soppen kantarell; flere veier i strøket har soppnavn.

1–47. Boligområde oppført 1991 (ark. Alex Christiansen). Tolv gulstensblokker. Barnehage.