Kieldsbak (løkke)

Kieldsbak, også skrevet Kjeldbakk og Kieldsbeck, gnr. 3/29, Drammensveien 128, løkke utskilt fra Vestre Skøyen gård; navn etter kjøpmann Kield Simonsen som festet løkken Schæfferstuen i 1755. Han utvidet løkken på vestsiden av Frognerelva, og det var denne delen som fikk navnet Kieldsbak. I tidens løp var Kieldsbak landsted for mange private eiere, inntil Thunes mek. Verksted kjøpte eiendommen i 1890-årene og flyttet verkstedet hit i 1902.