Killingen

Nordenden av båthavnen. Foto: Helge Høifødt

Killingen, smal øy vest for Bygdøy ved innløpet til Bestumkilen, 92 daa. Sjøsenter, havn for fritidsbåter; bryggene er sammenhengende og gjør øya landfast med Bygdøy. Tidligere båtbyggeri (Herberns Baatbyggeri A/S), som produserte seilbåttypen killing, konstruert av Sigurd Herbern. På Killingen stod det i 1923 et «slag» mellom spritsmuglere og politi. Mellom Killingen og Bygdøy ligger Kaffeskjæret.

Den nordlige odden på øya, Vesle Killingen, er fredet som geologisk naturminne, Killingen naturminne.