Kirkegårdsgangen

Kirkegårdsgangen, tidligere gate på Hammersborg, gikk opprinnelig langs nordsiden av Christ Kirkegård frem til Møllergata. Nåværende Schandorffs gate var opprinnelig en del av Kirkegårdsgangen. Rester av gateløpet er bevart i Schandorffs gates forlengelse østover og som gangvei vestover fra Møllergata.