Kirkeveien videregående skole

Kirkeveien videregående skole. Foto: Helge Høifødt

Kirkeveien videregående skole, Lille Ullevål, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, spesialskole for voksne, tidligere stoffmisbrukere eller med psykiatriske eller sosiale problemer. Skolen avvikler mellom 175 og 225 individuelle eksamener i året og hvert år fullfører mellom 15 og 25 elever skolegangen. Skolen holder siden 1991 til i det gamle våningshuset på Lille Ullevål gård (eies av sykehuset). Skolen gir opplæring i de seks studieforberedende fagene som gir studiekompetanse. Da skolen ble opprettet, var den den første skolen i landet for voksne psykiatriske pasienter.