Kirkeveien videregående skole

Kirkeveien videregående skole, Lille Ullevål, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, spesialskole for voksne, tidligere stoffmisbrukere eller med psykiatriske eller sosiale problemer. Skolen avvikler mellom 175 og 225 individuelle eksamener i året og hvert år fullfører mellom 15 og 25 elever skolegangen. Skolen holder siden 1991 til i det gamle våningshuset på Lille Ullevål gård (eies av sykehuset). Skolen gir opplæring i de seks studieforberedende fagene som gir studiekompetanse. Da skolen ble opprettet, var den den første skolen i landet for voksne psykiatriske pasienter.