Kjeld Stubs gate

Kjeld Stubs gate, Sentrum, fra Rosenkrantz’ gate vestover og gjennom en portal til Fridtjof Nansens plass. Oppkalt 1864 etter Kjeld Lauridsen Stub (1607–63), geistlig og militær, født i Varberg i Halland som den gang tilhørte Danmark. Han var sogneprest i Christiania og fra 1641 i Ullensaker. Under Hannibalsfeiden 1644–45 var han rådgiver for Hannibal Sehested og hadde ansvaret for grensevakten mellom Svinesund og Røros.

3. Kunstnerforbundet.