Kjelsås politistasjon

Kjelsås politistasjon, tidligere politistasjon i Kjelsåsveien 116. Stasjonen ble opprettet i 1919 og fikk lokaler i den to og enhalvetasjes sveistervillaen «Bekkevold», et hus fra rundt 1900 med stort verandaparti mot hagesiden. Det inneholdt flere leilligheter, hvorav to ble disponert av politiet til beboelse, kontor og arrestlokale. Ved siden av ble det oppført et uthus. Politistasjonen som til 1949 hørte under Aker politikammer, ble nedlagt i 1957.