Klimaetaten

Klimaetaten, Olav V's gate 4, kommunal etat som ble opprettet 1. juli 2016. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030. Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.

Blant etatens oppgaver er å koordinering og gjennomføring av klima- og energistrategien for Oslo som ble vedtatt i bystyret i 2016. Etaten er et sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen.

Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad.

Direktør fra 2016 er Heidi Sørensen.