Knabben (løkke)

Knabben, Blindernveien 3–7, løkke utskilt fra Nedre Blindern gård. Løkken het opprinnelig «Kirsebærjordet» og lå mellom gården og Kalvehaugen. I 1856 ble den kjøpt av papirhandler Carl Emil Petersen som anla landstedet «Knabben». Dette ble solgt i 1885 og delt opp i parseller, hovedbølet fikk senere navnet «Høienhall». På en parsell ble Bernh. L. Mathiesens barnehjem bygd, senere Westye Egebergs stiftelse for uforsørgede Børn. Revet 1966.