Knut Nystedts plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parken sett mot Haarklous plass, 2008. Foto: Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Knut Nystedts plass, Torshov, bydel Sagene, plassen og parkområdet rundt Torshov kirke. Oppkalt 2016 etter organisten, komponisten og dirigenten Knut Nystedt (1915–2014), som var organist i Torshov menighet 1946–82.