Kobberslagerløkken

Kobberslagerløkken, løkke nr. 334 på Bymarken. Navn etter en kobberslager som kjøpte løkken i 1730. Eiendommen beholdt navnet til midten av 1800-tallet. Den lå mellom løkkene Incognito og Uranienborg og var ubebygd. Kjøpt av Incognitos eier i 1770-årene. Se Bakkehuset.