Kolåsen

Kolåsen, høydedrag i sørøstenden av Årvollåsen, nord for Trondheimsveien ved Linderud, 251 moh. Her ligger OBOS-borettslaget Kolåsbakken med 28 rekkehus med til sammen 196 leiligheter, oppført 1983 (ark. Alex Christiansen). Adresser Rødbergveien 70–124.