Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten, Olav V's gate 4, kommunens advokatkontor, fører alle rettssaker for kommunen, kommunale foretak og andre selskaper der kommunen har overveiende interesse samt for overformynderiet og legater som står under kommunens bestyrelse. Kommuneadvokatens kontor er dessuten juridisk rådgiver og inkassooppkrever for de kommunale etater og kommunens bedrifter.

Oslo kommune har hatt fast kommuneadvokat siden 1897; siden 1937 har denne vært fast ansatt som kommunal tjenestemann. Kommuneadvokat siden 2011 er Hanne Harlem, hun leder en avdeling med i alt 21 advokater.